Buurtteams Heerlen > Wat we doen > Jongerencoaches

Jongerencoaches

Beter opgroeien en opvoeden dankzij onze jongerencoaches

In het leven en in de belevingswereld van jongeren kan zich van alles voordoen waardoor hun ontwikkeling stilstaat. Denk aan gescheiden ouders, geweld in huis, het verlies van een dierbare, pesten of faalangst. Die zorgen kunnen een grote impact hebben op een jongeren.

Vragen over opgroeien en opvoeden van je kinderen van 18 jaar en ouder? De jongerencoach kan met veel zaken helpen. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft om met anderen om te gaan. Of als een kind problemen ervaart: tijdens studie, thuis of in zijn of haar vrije tijd. Een jongere kan niet lekker in zijn of haar vel zitten, zonder dat je als ouder weet wat er aan de hand is. Fijn als je er dan met iemand over kunt praten die ervaring heeft in die situaties.

Een jongerencoach kijkt wat er nodig is om de vraag te beantwoorden. Is begeleiding gedurende korte tijd voldoende? Is er andere hulp nodig? Dan schakelt hij of zij het buurtteam of andere hulp in.

De jongerencoaches werken nauw samen met de buurtteams in Heerlen. Dankzij deze samenwerking kunnen we in een vroeg stadium ondersteuning bieden. Zowel in de thuissituatie als tijdens de studie. We kijken naar de gehele gezinssituatie om te komen tot de best passende ondersteuning.