Buurtteams Heerlen > Wat is er nieuw?

Wat is er nieuw?

Buurtteams Heerlen. Nieuwe naam, vertrouwde zorg

Met ingang van 1 januari 2024 is Buurtteams Heerlen verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning, zeg maar: de Wmo-zorg. De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat gemeenten hun inwoners ondersteunen om mee te doen in de samenleving. Of om langer zelfstandig te blijven wonen. Daarom kun je als volwassen inwoner voor heel veel zaken terecht bij Buurtteams Heerlen. Bijvoorbeeld met vragen over leefbaarheid en bestaanszekerheid, over meedoen en gezondheid.

Met ingang van 1 januari verandert er niets

Onze naam is nieuw voor je. Onze zorg niet. Die blijft even vertrouwd. Want voor medewerkers en inwoners verandert er per 1 januari niets. Met Buurtteams Heerlen zijn we van plan om verder te bouwen op wat er al is. In het eerste halfjaar van 2024 werken we daarom nog nauw samen met STAND-BY! Ontvang je nu ondersteuning? Dan blijft dit vier maanden lang ongewijzigd. In de tussentijd maken we afspraken over een vloeiende overdracht.

Medewerkers

Met de medewerkers die nu het werk uitvoeren, bouwen we graag verder aan het Heerlense zorglandschap. Alle professionals die willen, nemen we graag in dienst. Ook met alle vrijwilligers blijven we graag samenwerken. Zo werken we eraan dat je begeleiding en ondersteuning krijgt van bekende gezichten.

Bijeenkomsten voor medewerkers en vrijwilligers

Op 19 en 20 februari vinden er informatiebijeenkomsten plaats voor toekomstige medewerkers.
>> Lees meer over de bijeenkomsten voor professionals

Graag maken we op 27 februari, 5 en 12 maart kennis met de huidige vrijwilligers.
>> Meer informatie over bijeenkomsten voor vrijwilligers