Ontmoet elkaar

Gaan we samen vooruit? Dat begint met ontmoeting en meedoen!

Buurtpunten

Zelf aan de slag met online trainingen?

Woon je in de gemeente Heerlen en wil je aan de slag met jouw hulpvraag of een voor jou belangrijk onderwerp? Wij bieden online trainingen aan.

Meer informatie

Buurtteams Heerlen. Vertrouwde zorg.

Met ingang van 1 januari 2024 is Buurtteams Heerlen verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning, de WMO-zorg. Volwassen inwoners kunnen voor heel veel zaken terecht bij Buurtteams Heerlen. Bijvoorbeeld met vragen over leefbaarheid en bestaanszekerheid, over meedoen en gezondheid.

Medewerkers zijn erin getraind om in een gesprek te achterhalen wat de echte vraag van een inwoner is. En te zoeken naar een oplossing die ook voor de lange termijn effect heeft. Liever nog werken we preventief. Waar het kan, maken we ook gebruik van de talenten van elke inwoner. We geloven in de kracht van iedere inwoner en werken eraan om die eigen kracht en zelfredzaamheid te versterken.

Werken aan een sterkere stad

Zelfredzaamheid is niet het enige waar we aan werken. We werken ook aan de sámenredzaamheid. Dat doen we door de sociale basis die er al is in Heerlen te verbreden en te versterken. Zo ontstaat er langzaam maar zeker een groot netwerk waar je als inwoner op terug kunt vallen als het nodig is. In onze aanpak combineren we sociaal werk, basisbegeleiding en voorliggende voorzieningen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande inwonersinitiatieven, verenigingen en dorps- en buurthuizen. Het liefst werken we collectief, met meerdere inwoners tegelijk. En als het nodig is, schakelen we over op individuele begeleiding. Ook zetten we slimme digitale oplossingen in.

Zo werken we aan een bloeiende, inclusieve en veerkrachtige stad Heerlen. Een stad waar inwoners gelukkiger, veiliger en gezonder leven, meedoen en van betekenis zijn. Ongeacht hun achtergrond, hun buurt of sociale status