Buurtteams Heerlen > Dossierverzoek

Dossierverzoek

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw dossier. Vanaf 16 jaar mag u alle beslissingen zelf nemen en mag u zelf alle dossierverzoeken doen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan uw hulpverlener en het formulier voor dossierverzoeken invullen (Dossierverzoek Incluzio Heerlen (zenya.work)).

Als u vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en deze wilt laten wijzigen, of u wilt uw gegevens laten verwijderen, overlegt u dit met uw hulpverlener. Ook heeft u het recht om gegevens die u zelf aanlevert, in elektronische vorm mee te nemen naar bijvoorbeeld een andere hulpverlenende organisatie (dataportabiliteit).

In bepaalde gevallen gebruiken we uw gegevens alleen met uw toestemming. Als dat zo is, kunt u die toestemming ook altijd weer intrekken. U hoeft daarvoor geen reden te geven. Als u uw toestemming intrekt, stoppen we met (dat deel van) het gebruik van uw gegevens. Dit kan in sommige gevallen wel invloed hebben op uw hulpverlening.

Na het controleren van uw identiteit zullen wij binnen 28 dagen gehoor geven aan uw verzoek. Blijkt dat uw dossier erg complex of groot is, dan kunnen wij dit termijn verlengen met twee maanden. Buurtteams Heerlen zal u hiervan, binnen 28 dagen na het indienen van het verzoek, op de hoogte brengen.