Buurtteams Heerlen > Hoe we werken

Hoe we werken

Buurtteams Heerlen, ook bij jou in de buurt

Krijg je ondersteuning vanuit de Wmo? Dan krijg je in de loop van 2024 te maken met Buurtteams Heerlen. Waar wij aan werken, is een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en van betekenis is. Samen met inwoners, ervaringsdeskundigen, partners, vele vrijwilligers en anderen in de buurt werken we aan de best passende oplossing. Met oog voor wat iemand zelf wil en kan.

We helpen inwoners om weer zelfredzaam te zijn, door er voor hen te zijn op het moment dat we nodig zijn. Maar we weten ook wanneer het tijd is om weer los te laten. Anders gezegd, als inwoner bepaal je zelf wanneer je onze ondersteuning en begeleiding nodig hebt. En wanneer je zélf weer verder kunt met je leven.

Werken aan een sterkere stad

Zelfredzaamheid is niet het enige waar we aan werken. We werken ook aan de sámenredzaamheid. Dat doen we door de sociale basis die er al is in Heerlen te verbreden en te versterken. Zo ontstaat er langzaam maar zeker een groot netwerk waar je als inwoner op terug kunt vallen als het nodig is. In onze aanpak combineren we sociaal werk, basisbegeleiding en voorliggende voorzieningen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande inwonersinitiatieven, verenigingen en dorps- en buurthuizen. Het liefst werken we collectief, met meerdere inwoners tegelijk. En als het nodig is, schakelen we over op individuele begeleiding. Ook zetten we slimme digitale oplossingen in.

Onze bereikbaarheid

Elke werkdag van 09.00-17.00 uur is Buurtteams Heerlen telefonisch en digitaal bereikbaar. Bij ons kun je terecht met al je vragen over Wmo-zorg. Als het kan, handelen we je vraag meteen af. Lukt dat niet, dan krijg je van de medewerkers op het bureau te horen wie je verder kan helpen. Is het verstandiger om een vervolggesprek in te plannen? Dan kan dat, ook ‘s avonds.

Onze begeleidingsmedewerkers

De begeleiding is in handen van onze eigen medewerkers. Het zijn ervaren professionals, bekend op vele terreinen. Daardoor kunnen ze snel inschatten welke ondersteuning je nodig hebt. Als eerste wordt gekeken naar de mogelijkheden in je eigen netwerk, en wat er al op sociaal gebied voorhanden is in de eigen wijk. Is dit niet genoeg? Dan geeft dezelfde medewerker in veel gevallen de ondersteuning zelf. Als er een specialist aan te pas moet komen, dan weten zij de weg naar een collega of een andere organisatie waarmee we samenwerken.

Samen met de inwoner stellen de begeleidingsmedewerkers een ondersteuningsplan op. Daarin staat aan welke doelen we gaan werken en hoe we die tussentijds volgen. Soms gaat het om complexe vragen. Dan hebben inwoners te maken met een mix van problemen op verschillende terreinen, bijvoorbeeld wonen, werk, schulden en verslaving. Als je vervolgens ondersteuning krijgt van meerdere professionals, blijft de begeleidingsmedewerker altijd je eerste aanspreekpunt.