Buurtteams Heerlen > Wie we zijn

Wie we zijn

Buurtteams Heerlen, ook bij jou in de buurt

Aangenaam, Buurtteams Heerlen. Waar we aan werken, is aan een bloeiende, inclusieve en veerkrachtige stad Heerlen. Een stad waar inwoners gelukkig, veilig en gezond leven, meedoen en van betekenis zijn. Ongeacht hun achtergrond, hun buurt of sociale status.

Dat doen we met 14 multidisciplinaire teams, die we Buurtteams Heerlen noemen. De teams die voor onze komst naar Heerlen al bestonden houden we zoveel mogelijk intact. Dat geldt ook voor de teamindeling en waar mogelijk de locaties. Zo gaat de zorg door zoals je als inwoner gewend bent. En ook onze partners en medewerkers weten waar ze aan toe zijn.

Alle kennis en ervaring die je zoekt

Bij Buurtteams Heerlen vind je als volwassen inwoner een team met alle kennis en ervaring in huis. Wat we doen, doen we altijd samen. Samen met partners binnen en buiten het sociaal domein. Ook met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers trekken we graag samen op. Zij kennen immers de stad Heerlen als geen ander. Ze weten bij wie ze moeten zijn. Ze spreken de taal van de inwoners.

Medewerkers zijn erin getraind om in een gesprek te achterhalen wat de echte vraag van een inwoner is. En te zoeken naar een oplossing die ook voor de lange termijn effect heeft. Liever nog werken we preventief. Waar het kan, maken we ook gebruik van de talenten van elke inwoner. We geloven in de kracht van iedere inwoner en werken eraan om die eigen kracht en zelfredzaamheid te versterken.

Werk mee aan een sterkere stad!

Iedere buurt een betere buurt. Vanuit die missie werken we aan een bloeiende, inclusieve en veerkrachtige stad Heerlen. Een stad waar inwoners gelukkig, veilig en gezond leven, meedoen en van betekenis  zijn.

We hebben vier principes waar we ons altijd aan vasthouden:

  • we zetten de inwoner en de eigen kracht centraal
  • we geven ruimte
  • we werken zo licht als mogelijk, specialistisch waar nodig
  • we signaleren en werken aan effectieve oplossingen.

Kom bij ons werken en draag jouw steentje bij aan een betere buurt!