Buurtteams Heerlen > Aftellen naar de start op 1 mei

Aftellen naar de start op 1 mei

We tellen af naar de start van Buurtteams Heerlen op 1 mei. De afgelopen weken is er hard gewerkt op allerlei fronten. Het is fijn om te kunnen melden dat de vertrouwde voorzieningen blijven doorgaan en dat de bezetting op orde is. De implementatiefase is bijna afgerond. De teams worden ingedeeld met een mix van vertrouwde en nieuwe gezichten, rekening houdend met ieders expertise.

Binnenkort staan er 2 kennismakingsbijeenkomsten met de ketenpartners op de agenda én de kick off bijeenkomsten met het voltallige team op 24 en 25 april.

We kijken er erg naar uit om samen van start te gaan.