Buurtteams Heerlen > Wat we doen > Huiselijk geweld en mishandeling

Huiselijk geweld en mishandeling

Thuis moet een veilige plek voor je zijn

Heb je te maken met geweld thuis? Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring wordt gepleegd. Word je mishandeld door een partner of ex-partner? Het kan gaan om lichamelijk geweld, maar dat hoeft niet. Soms is geweld ook treiteren, vernederen, bedreigen of stalken. Ook seksueel misbruik is een vorm van geweld. Het belangrijkste is dat je hulp zoekt in jouw situatie.

Thuis hoort een veilige plek te zijn. Als het dat niet meer is, door je eigen gedrag of dat van anderen, is het goed om het buurtteam in te schakelen. Het buurtteam kan meekijken naar mogelijke oplossingen en helpt je om de juiste stappen te zetten. Als we samen constateren dat het heel erg onveilig is thuis, werken we samen met Veilig Thuis en/of de politie.

Word je uitgebuit?

Het kan ook zijn dat je je niet veilig voelt omdat je denkt dat je wordt uitgebuit. Uitbuiting is: iemand profiteert van jou tegen jouw wil. Bijvoorbeeld als je wordt gechanteerd of als je gedwongen voor iemand moet werken. Dat hoeft niet alleen thuis te gebeuren, het kan ook buitenshuis. We kijken dan samen wat er aan de hand is. En hoe de situatie zo snel mogelijk weer veilig kan worden. Denken wij dat het verstandig is daar een andere instantie bij te betrekken, zoals de politie? Dan schakelen we die voor je in.

Veilig Thuis

Als de veiligheid van volwassenen in het geding is, dan werken we samen met Veilig Thuis en/of de politie. Het buurtteam helpt dan om de thuissituatie zo snel mogelijk weer veilig te krijgen, zodat families en gezinnen bij elkaar kunnen zijn als ze dat willen.