Buurtteams Heerlen > Wat we doen > Vrijwilligersondersteuning

Vrijwilligersondersteuning

Vrijwilligerswerk doet ertoe

Door iets voor een ander te doen bent u waardevol voor de ander, maar óók voor uzelf. U doet sociale contacten op, krijgt een zinvolle dagbesteding en ontmoet nieuwe mensen. Vrijwilligers zijn bovendien onmisbaar voor Heerlen!

Meehelpen in de buurt kan op verschillende manieren

De tijd die u beschikbaar stelt, bepaalt u zelf. Binnen Buurtteams Heerlen zijn we gewend om onze vrijwilligers te waarderen. Dat doen we door samen met u te kijken hoe u zich verder kunt ontwikkelen en hoe we u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. En natuurlijk organiseren we ook voor alle vrijwilligers jaarlijks een feest om hen te bedanken voor hun inzet!